Game Đề Xuất

Teen Teen 5.0 – Game Teen Teen 5.0 Siêu Mưa Phần Thưởng

Thân gửi học viên Teen Teen,

Khi bước chân vào các khóa học mới, Game teen teen 5.0 tất cả mọi người đều nhận được sự quan tâm từ nhà học viện Teen Teen 5.0. Một loạt các hoạt động hấp dẫn đang chào đón các học viên ngay khi bước chân vào vùng trời mới.

Tải Teen Teen SMS : Loading…
Tải Teen Teen trực tiếp : Loading…

Đăng Nhập Có Thưởng

2000 người đầu tiên đăng nhập Teen Teen 5.0 sẽ nhận ngay các gói quà theo thứ tự đăng nhập của mình

Thứ tự đăng nhập Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
1 – 5 Túi thủy tinh tinh luyện 02  
6 – 15 Túi thủy tinh tinh luyện 01  
16 – 1000 Túi đá đục lỗ 02  
1001 – 2000 Túi đá đục lỗ 01  

 

Lễ Bao Tân Thủ

Rất đơn giản, chỉ cần tạo nhân vật và vào game teen teen 5.0 là bạn đã nhận được ngay phần thưởng là lễ bao Tân thủ.  Lễ bao sẽ được chia theo đẳng cấp nhân vật. Cấp độ càng cao, phần thưởng càng lớn

Lễ bao tân thủ Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Lễ bao tân thủLv1 Đồ thời trang 01
Khăn trùm ma Lv15 01
Đá cường hóa Lv1 03
Đá cường hóa Lv2 02
Lễ bao tân thủ Lv7 01
Lễ bao tân thủLv7 Thẻ X2 Exp (1 ngày) 02  
Thẻ X2 Vinh dự (1 ngày) 02  
Hạt nước 01
Hạt đất 01
Lễ bao tân thủ Lv9 01
Lễ bao tân thủLv9 Búa luyện ngọc Lv1 01
Thẻ X2 Đồng (1 ngày) 01  
Hạt lửa 01
hạt gió 01
Lễ bao tân thủ Lv13 01
Lễ bao tân thủLv13 Thuốc Exp lớn 02
Đá cường hóa Lv3 02
Thủy tinh tinh luyện 05
Túi đồng ngẫu nhiên (khóa) 03

Online Nhận Quà

Trong thời gian hoạt động, tất cả nhân vật từ level 6 trở lên khi online đều nhận được một phần quà. Giá trị của mỗi gói quà sẽ tương ứng với lượng thời gian online. Người chơi tham gia sự kiện chỉ có thể nhận phần thưởng cao nhất.

Thời gian online  Phần thưởng Số lượng  Hình ảnh 
Hơn 1 giờ Thẻ Exp X2 01
Thẻ Vinh dự X2 01  
Bánh răng thời gian 03
Hơn 2 giờ Thẻ Exp X2 01  
Thẻ Vinh dự X2 01  
Thủy tinh tinh luyện 05  
Hơn 3 giờ Bánh răng thời gian 05
Ngọc ngẫu nhiên 05  {#}
Thủy tinh tinh luyện 05  
Túi đồng ngẫu nhiên (Khóa) 05  

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Scroll To Top